Mănăstirea Sf. Ilie - ctitorită de primul Patriarh al României

Biserica Mănăstirii „Sfântul Proroc Ilie” a fost construită din lemn de molid, în anul 1847, de către preotul Gheorghe Ujică, cu fiii săi, Ştefan şi Ioan, ca biserică parohială în comuna vecină Stânceni.

După ce parohia Stânceni şi-a zidit biserică nouă, în anul 1910, Patriarhul Miron Cristea a adus biserica din lemn în Topliţa şi a reclădit-o pe pământul său natal, cu gândul de a întemeia o mănăstire, dar şi de a salva un valoros monument de arhitectură.

În anul 1923, s-au început lucrările de zidire a clopotniţei, a stăreţiei, a clădirilor gospodăriei, precum și cele de împrejmuire a terenului, de plantare a pomilor şi a arborilor ornamentali.

Stăreţia a fost construită din materialul casei în care s-a născut Patriarhul Miron Cristea. Pictura veche, încă înainte de mutarea bisericii, s-a deteriorat şi a fost repictată de pictorul Dimitrie Belizarie.

Catapeteasma a fost făcută din nou, sculptată la München şi pictată de către pictorul George Russu. Vechea catapeteasmă, cărţile de ritual scrise în chirilică şi vechile icoane ale bisericii se păstrează în Muzeul Mănăstirii. A urmat înzestrarea bisericii cu strane, mobilier, odoare, veşminte, trei clopote, cărţi de ritual.

La 30 iulie 1998, a fost inaugurată sala închinată Patriarhului Miron Cristea, în cadrul muzeului, de către Preafericitul Teoctist, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. Biblioteca mănăstirii are câteva mii de volume şi o arhivă importantă. În anul 2007, biblioteca mănăstirii şi-a îmbogăţit fondul de carte cu alte 2000 de volume primite ca donaţie din partea familiei Ţuculescu.

În perioada 1994-2014, au fost săvârșite nouă tunderi în monahism, nouă hirotoniri de ieromonahi, două de ierodiaconi şi un protosinghel. În data de 30 mai 1995, a fost inaugurat Muzeul mănăstirii de către Preasfinţitul Ioan.

Fără îndoială, cea mai spectaculoasă şi valoroasă parte a complexului de clădiri este reprezentată de biserica monument a mănăstirii. Clădirea este o capodoperă de arhitecturii populare, cu soluţiile arhitecturale specifice ale meşterilor moldoveni, cu arcuri făcute din lemn.

Ziua de 20 iulie rămâne ziua hramului Mănăstirii „Sfântul Ilie” la care participă numeroşi pelerini din Maramureş, Moldova, Ţara Bârsei,din ţinuturile Năsăudului și din străinătate.

Toplița este cu siguranță un loc încărcat de spiritualitate și nu întâmplător Dumenzeu a orânduit ca din acest loc să provină și Miron Cristea, primul Patriarh al României. Mănăstirea este un loc unde toți cei care îi trec pragul se pot retrage în rugăciune pentru a fi mai aproape de Dumnezeu.

Dacă ești în zonă, oprește și tu la Mănăstirea Sfântul Ilie din Toplița, pentru câteva momente de liniște interioară.


Top